PDA

View Full Version : Hòa vang bài ca hiệp nhấthongbinh
19-06-2017, 10:05 AM
Hòa vang bài ca hiệp nhất ( Sáng tác của nhạc sỹ Hồng Bính, Bài hát được sử dụng cho năm thánh giáo phận Banmêthuột mừng Hồng Ân Kim Khánh

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/09cfa75f6fe2743e296475d5e1d37f76_XL.jpg


Bài Hát: Hòa Vang Bài Ca Hiệp Nhất
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Minh cường

https://www.youtube.com/watch?v=-LaNstf_M6s
http://gxthohoang.net/images/nhathovinhan/HoaVangBaiCaHiepNhat-hb_0001.jpg

hongbinh
14-03-2018, 09:07 AM
Hòa vang bài ca hiệp nhất ( Sáng tác của nhạc sỹ Hồng Bính, Bài hát được sử dụng cho năm thánh giáo phận Banmêthuột mừng Hồng Ân Kim Khánh

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/09cfa75f6fe2743e296475d5e1d37f76_XL.jpg


Bài Hát: Hòa Vang Bài Ca Hiệp Nhất
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Minh cường

https://www.youtube.com/watch?v=ujCxZQVQQbA
http://gxthohoang.net/images/nhathovinhan/HoaVangBaiCaHiepNhat-hb_0001.jpg