PDA

View Full Version : Chính Chúa Chọn Conhongbinh
29-06-2017, 08:50 PM
Bài Hát: Chính Chúa Chọn Con
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
Hòa âm: Nguyễn Nam Minh Thụy

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20692,RP89-D12F2B4950C27E76
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/ChinhChuaChonCon_hb.pdf

hongbinh
24-10-2017, 06:38 PM
Bài Hát: Chính Chúa Chọn Con
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
Hòa âm: Nguyễn Nam Minh Thụy


https://www.youtube.com/watch?v=af-6s3rd1_o
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/ChinhChuaChonCon_hb.pdf

hoangky
31-10-2017, 03:25 PM
Ôi bài hát hay quá a! Cám ơn tác giả Hồng Bính nhiều nhiều! Xin Chúa tiếp tục ban nhiều ơn cho tác giả và gia đình ạ <3

hongbinh
31-10-2017, 08:07 PM
Cám ơn bạn hoangky đã đồng cảm. Xin cùng cầu nguyện cho danh Chúa được cả sáng và cầu nguyện cho nhau

Titanic
05-02-2018, 11:41 PM
chú Hongbinh idol, viết thêm nữa đi chú ơi :Tanghoa:

hongbinh
04-03-2018, 08:31 AM
Bài Hát: Chính Chúa Chọn Con
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
Hòa âm: Nguyễn Nam Minh Thụy


https://www.youtube.com/watch?v=AboywnkI_vg]
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/ChinhChuaChonCon_hb.pdf