PDA

View Full Version : Ca Sỹ : Hoàng Nguyễnjessinsier
04-08-2017, 09:32 AM
THÔNG TIN CA SĨ HOÀNG NGUYỄN
Họ và tên : Phê rô Nguyễn Văn Hoàng
Nghệ danh:Hoàng Nguyễn Singer
Sinh nhật : 20/02
Lễ quan thầy: 29/06
Nghề nghiệp: Ca sĩ - Maketing
Nơi ở hiện nay: 79 Trường Chinh-Quận Kiến An-Tp Hải Phòng
Điện thoại: 0968.132.666 / 0979.48.78.98

13634

13635 (https://l.messenger.com/l.php?u=http%3A%2F%2F79.48.78.98%2F&h=ATO5CjFV3AzVWbAzLXKQWOxletBinOeOl3GhC73XdqzFhPPKtDGZ0JbaJ-JrzF7FKcxrQR38pUnKWNvz2v1k10LYbr5eBXRakNc2WyV-ARn56DvER3X_N0QiDKq3wcoRGPXsHN0d7PshQ2E)