PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Trần Minh Hứa ủng hộ Website TCVNdvtung
20-09-2017, 09:29 PM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Trần Minh Hứa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,331)
Số tiền là 100USD (Một trăm đôla Mỹ)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Trần Minh Hứa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,331)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!