PDA

View Full Version : Cảm tạ Chúa mọi điều đều là hồng ânNganguyen
18-10-2017, 03:03 PM
Chúa ơi ! Biết bao nhiêu ngươi nói con tại sao lại chọn cái cuộc sống này chi cho khổ ??? Vì đó là cuộc sống tự do mà con đã chọn và bước vào đời sống đó , xin cho con biết chấp nhận mà vâng theo thánh ý Chúa , và xin cho con làm tròn bổn phận của mình là làm vợ và làm dâu , biết bao người nói con bỏ cho rồi vì Chúa đã nói sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly , nhưng đối với con đôi lúc con cũng muốn buông xuôi lắm Chúa ơi ! Chúa ơi , thêm sức cho con để con phục sự Chúa cho hết đời con để luôn đẹp lòng Chúa , và cũng xin Chúa và Mẹ luôn hưởng chồng con về với Chúa . Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kyto Chúa chúng con . Amen

Nganguyen
08-11-2017, 10:46 AM
Chúa ơi ! Những ngày qua trời mưa cũng đã làm cho dân chúng con của Chúa cũng khổ biết là bao Chúa cũng thấy đó , Chúa ơi ! Xin thương gìn giữ chúng con khỏi mọi sự cố mà Chúa những mưa bão lụi nha Chúa , con thấy sợ nếu Chúa che chở và bao bọc thì tài sức con không làm gì được đâu Chúa ơi . Mọi sự Chúa làm thì con người không ai trống lại được , con xin phó thác cuộc sống của gia đình con cho Chúa thôi . Amen