PDA

View Full Version : Cám ơn đời - Cám ơn ngườiKim Dung
02-11-2017, 08:46 AM
https://www.youtube.com/watch?v=YvLlBl_leNA

Cám ơn đời - Cám ơn người
Sáng tác : Kim Dung
Tiếng hát Thu Huỳnh
Hòa âm: Nguyễn Hào Kiệt