PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Vinam ủng hộ Website TCVNdvtung
04-11-2017, 10:24 AM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Vinam (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,692)
Số tiền là 500.000VND (Năm trăm nghìn đồng)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Vinam (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,692)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!