PDA

View Full Version : Cho mình hỏi về cuốn CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤphamsangsuperboy
03-12-2017, 03:20 PM
13805
Các Giờ Kinh Phụng Vụ (trọn bộ 4 quyển)

- Tác giả : Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

- Khổ : (12 x 18)cm

- Số trang: 7.074 trang

- Nhà xuất bản : Tôn giáo

- Trọng lượng : 8.500 gram13804
Chào mn, cuốn CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ trọn bộ 4 cuốn có phải gồm 4 cuốn nhỏ ntn không?