PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa - Đêm vọng Giáng SinhVinam
22-12-2017, 05:04 PM
BÀI CA LỜI CHÚA


ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH


Nhạc: Vinam


Thể hiện: Thiên Uyên


http://www.youtube.com/watch?v=exrQzcMXmlg