PDA

View Full Version : Lễ các Thánh Anh Hài 28/12thienngadt
27-12-2017, 11:34 PM
Lễ các Thánh Anh Hài 28/12


Nhập lễ : Các Thánh Anh Hài
http://www.dinh.dk/pdf/cacthanhanhhai-pctn.pdf

Đáp ca : Các Thánh Anh Hài
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Cac Thanh Anh Hai 28.12 - Tv123.pdf
Chim non thoát lưới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QgEwsDycnmo)
http://www.dinh.dk/pdf/chimnonthoatluoi-hl.pdf
Hồn chúng tôi
http://www.dinh.dk/pdf/honchungtoi-tv123.pdf
Lễ các Thánh Anh Hài mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Vong_giangsinh/Cacthanhanhhai_tv123_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Vong_giangsinh/Cacthanhanhhai_tv123_hvh.pdf
Thánh vịnh 123 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/pfyw4t2ce2/p_ngay_28_12_CAC_THANH_ANH_HAI_tv_123chung_hc_2_.mp3)
https://k007.kiwi6.com/hotlink/q5q49p5mro/p_ngay_28_12_CAC_THANH_ANH_HAI_tv_123.pdf
Thánh vịnh 123
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/DaPCa/MuaVongGS/CaThanhAnhHai_hh.pdf
Dâng lễ : Của lễ Anh Hài
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/cualeanhhai-hn.pdf
Hồn thơ dâng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/honthodangChua-ga.pdf
Lễ dâng trẻ thơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bWEy7iLWXDM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TiengHatGiaoDuongB/LeDangTreTho_vcg.pdf
Xin dâng
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-vda.pdf
Hiệp lễ : Mừng kính các Thánh Anh Hài mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-kinh-cac-thanh-anh-hai-va.cNMoUbKxhl90.html)
http://tinmung.net/CACTHANH/_CacThanh/_Thang12/ThanhAnhHai/Nhac/MungKinhCacThanhAnhHai/CacThanhAnhHai.pdf
Mừng kính các Thánh Anh Hài
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/mungkinhcathanhanhhai-hn.pdf
Dâng bông hoa nhỏ
http://www.dinh.dk/pdf/dangbonghoanho-kl.pdf
Kết lễ : Lời ru thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CXILzM5aiM4)
http://www.dinh.dk/pdf/loiruthanh.pdf