PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 2 B Thường NiênVinam
01-02-2018, 05:16 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thiên Uyên


http://www.youtube.com/watch?v=inqmL6UPa2k