PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 3 B Thường NiênVinam
01-02-2018, 05:20 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi


http://www.youtube.com/watch?v=WELiSi5tR24