PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 4 B Thường NiênVinam
01-02-2018, 05:25 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 4B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Yến Ngọc


http://www.youtube.com/watch?v=NPHrBnJdMhY