PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 5 B Thường NiênVinam
01-02-2018, 05:28 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 5B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Vân Trang


http://www.youtube.com/watch?v=DStpYcWGxyU