PDA

View Full Version : Mẹ là Mẹ Thiên ChúaThanhCaVN
23-10-2007, 04:40 PM
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

[align=justify:a5797e9c72]Không có tước hiệu nào của Ðức Mẹ nói lên sự cao sang và quyền thế của Ðức Mẹ cho bằng tước hiệu MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA. Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu...

Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận tội lỗi, do đó không có một tì ố nơi Ngài, không có một liên hệ gì tội lỗi nơi Ngài. Chúa Giêsu là con của Mẹ Maria nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, không lớn hơn và cũng không thua kém hơn, nhưng Thiên Chúa Ngôi Hai ấy cũng là con của Mẹ Maria và vì thế mà Mẹ được ân sủng mà không một ai ở trần thế có thể có được: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Sau lúc chúng ta chết, xác chúng ta trở về với bụi tro vì chúng ta mắc tội nguyên tổ nhưng Mẹ Maria vì một ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa, được vô nhiễm nguyên tội, do đó xác Mẹ cũng không bị hư nát và hồn cũng như xác Ngài được về trời, sự việc ấy là hữu lý.

Với một dụng ý, Giáo Hội đã chọn ngày mồng một tháng Giêng hằng năm để kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vì Giáo Hội muốn cho chúng ta hiểu rằng các tước hiệu của Mẹ trong năm đều do tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Chúng ta lấy làm hân hạnh vì được thông phần với Chúa Giêsu làm con của Ðức Mẹ. Sự kiện này đã được công khai hóa khi bị treo trên Thánh Giá, trước lúc qua đời Chúa đã trối thánh Gioan cho Ðức Mẹ: này là Mẹ con. Lời trăn trối của một người trước khi chết luôn luôn là một lời quan trọng và luôn luôn Lời ấy được người còn sống nghe theo và đem ra thi hành.

Không những chúng ta lấy làm hân hạnh mà chúng ta còn lấy làm an ủi được làm con Ðức Mẹ, chúng ta thường thương hại những đứa bé mồ côi Mẹ, vì chúng sẽ thiếu thốn mọi sự nhất là thiếu tình thương. Có Mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu tình thương ấy trong cuộc hành trình gian khổ của chúng ta qua biển cả trần gian này.

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của chúng con, xin cầu cho chúng con.[/align:a5797e9c72]

Lm. Phan Phát Huồn, CSsR

Nguồn: Vietcatholic

vit con xau
05-12-2008, 10:11 PM
THẬT MẸ THẬT ĐÁNG KÍNH VÔ CÙNG ! CHÚNG CON NHỮNG NGƯỜI CON LẦM LẠC CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ XIN MẸ CỨU GIÚP
XIN MẸ CHÚNG CON XIN MẸ ! XIN MẸ ĐOÁI THƯƠNG CHÚNG CON