PDA

View Full Version : Bài Ca Lời Chúa Chúa Nhật 1B Mùa ChayVinam
20-02-2018, 11:16 AM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1B MÙA CHAY
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi


http://www.youtube.com/watch?v=Gj2UW557iXs