PDA

View Full Version : Bài Ca Lời Chúa Chúa nhật 2B Mùa CHayVinam
20-02-2018, 11:24 AM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Đoan Trang


http://www.youtube.com/watch?v=KDKvDI_g9C4