PDA

View Full Version : Theo Dâu Chân Người 2hongbinh
10-03-2018, 06:41 PM
Bài Hát: Theo Dâu Chân Người 2
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
Hòa Âm: Minh Thụy
Slidesshow: Trần Văn Đôn

https://www.youtube.com/watch?v=27BVj6eehm0v=BMZwALydhRg&feature=youtu.be[/video]
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/TheoDauChanNguoi2_hb.pdf