PDA

View Full Version : MẸ THIÊN CHÚAThanhCaVN
23-10-2007, 04:45 PM
MẸ THIÊN CHÚA
Câu truyện

[align=justify:1723455416]Cuộc tranh luận quanh việc xưng tụng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đã tồn tại suốt bao thế kỷ chỉ vì Tân Ước không minh nhiên đề cập đến danh hiệu này. Những bản văn thực sự có nói đến “Mẹ của Chúa Giêsu” (Ga 2:1-3 và Cv 1:14), và cũng xác quyết Chúa Giêsu là Thiên Chúa (Ga 20:28: “Thomas đã thưa lại, ‘Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của tôi!’”; Lc 1:43: Bà Elizabeth đã gọi Đức Maria là “Mẹ Chúa tôi.”). Như thế, theo suy diễn, Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, tức là Mẹ Thiên Chúa.

Nhưng khó khăn chính là ở chỗ xưng tụng một phụ nữ phàm trần là Mẹ của Thiên Chúa hằng hữu, và tước hiệu Mẹ Thiên Chúa dường như hàm ý nói rằng Đức Maria là một siêu nữ thần, đấng tạo thành cả Thiên Chúa. Suy diễn như thế đã đưa đến một ngộ nhận sai lạc về Ngôi Lời Nhập Thể. Khi Chúa Thánh Thần đến với Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao bao trùm Mẹ (Lc 1:35), thì Người Con (Lc 1:35) đã được Thiên Chúa sinh ra từ trước muôn đời lại được cưu mang và mặc lấy bản tính nhân loại nơi Đức Maria trong thời gian. Như thế, Đức Maria đã sinh Con Thiên Chúa nhập thể vào thế gian. Đức Gioan Phaolô II giải thích, “Khi tuyên xưng Đức Maria là ‘Mẹ Thiên Chúa,’ Giáo Hội muốn xác nhận Ngài là ‘Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng chính là Thiên Chúa’” (buổi tiếp chung, ngày 7. 11. 1996).

Vào thế kỷ V, cuộc tranh luận đã biến thành một cuộc chia rẽ trong Giáo Hội, khi giám mục Nestorius và các môn đệ của ông không chấp nhận sự ngôi hiệp giữa thần tính và nhân tính nơi Chúa Giêsu, và không nhìn nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Để giải quyết tình trạng bất phục ấy, các nghị phụ trong Giáo Hội đã họp tại Ephesus vào năm 431. Kết quả của công đồng là lời tuyên xưng sau đây:

Vậy, chúng tôi tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, là Thiên Chúa hoàn hảo và là người hoàn hảo, có một linh hồn hữu trí và một thân xác, đã được sinh ra bởi Chúa Cha từ trước muôn đời xét về thần tính, cũng chính Người, trong những ngày sau hết này, vì chúng ta và phần rỗi chúng ta, đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria xét theo nhân tính. Người đồng bản tính với Đức Chúa Cha về thần tính và đồng bản tính với chúng ta xét theo nhân tính, vì một sự hiệp nhất giữa hai bản tính đã xảy ra. Vì thế, chúng tôi tuyên xưng một Chúa Kitô, một Người Con, một Thiên Chúa duy nhất. Theo tri thức về sự hiệp nhất không lẫn lộn này, chúng tôi tuyên xưng Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa bởi vì Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc xác thể và đã làm người, và từ chính việc đầu thai của Người, Người đã hiệp nhất với Mẹ là đền thờ ấy.

Công đồng thực sự đã sử dụng thuật ngữ Theotokos, nghĩa là “Đấng Sinh Thiên Chúa” hoặc “Người đã sinh ra Thiên Chúa.” Hiện nay, một số người thích dùng thuật ngữ này, bởi vì nó ít gây hiểu lầm hơn danh xưng Mẹ Thiên Chúa.

Hơn nữa, công đồng Vatican II cũng tái xác quyết địa vị Mẹ Thiên Chúa: “Đức Nữ Trinh Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa…” (Lumen gentium, 53).

Đức Maria, Mẹ Đấng Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1:23) – đã đem Thiên Chúa đến cho trần gian. Vì luôn lưu tâm đến những gì liên đới đến nhân loại, Mẹ Thiên Chúa không ngừng đem Thiên Chúa đến cho mọi người, chứng tỏ Mẹ là người duy nhất có thể đưa Thiên Chúa đến “ở cùng chúng ta” luôn mãi.[/align:1723455416]
LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Kính mừng Maria, Mẹ Thiên Chúa! Mẹ đã cưu mang trong cung lòng thánh khiết của Mẹ Đấng mà cả trời đất cũng không chứa nổi. Kính mừng Maria, Mẹ Thiên Chúa! Cùng các mục đồng, chúng con hát mừng Thiên Chúa, và cùng các thiên thần, chúng con vang lời cám tạ Thiên Chúa. “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!” Kính mừng Maria, Mẹ Thiên Chúa! Nhờ Mẹ mà Đấng Vinh Thắng và Khuất Phục hỏa ngục đã đến với chúng con.

Thánh Cyril

LỜI KINH MỚI

[align=justify:1723455416]Lạy Mẹ Thiên Chúa, mặc dù trong tình trạng xáo động bận rộn đầy ứ cuộc sống, nhưng con vẫn có một nỗi cô tịch phủ kín linh hồn. Đó là nỗi cô tịch vì thiếu vắng Thiên Chúa. Vì những sai lỗi và thái độ hoài nghi, con đã để Thiên Chúa ra đi, và giờ đây, Người và con chẳng còn gì tương giao với nhau nữa. Tuy nhiên, con hy vọng và tin tưởng Thiên Chúa vẫn ở bên con. Vậy con nài xin Mẹ, lạy Mẹ Thiên Chúa, hãy đưa Thiên Chúa đến cho con và thúc bách tâm trí con hướng về Người, để nỗi cô tịch này một lần nữa lại được lấp đầy bằng thanh âm hoan lạc của sự tương giao giữa Thiên Chúa và con. Amen.[/align:1723455416]

Nguồn: WWW.DongCong.net