PDA

View Full Version : Bài Ca Lời Chúa Chúa nhật 3B Mùa CHayVinam
11-03-2018, 04:39 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B MÙA CHAY
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Thanh Phi

http://www.youtube.com/watch?v=Qmfdon67bi4