PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 5 B Mùa ChayVinam
14-03-2018, 04:08 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 5B MÙA CHAY
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Vân Trang


http://www.youtube.com/watch?v=kZdrQ3NfSwo