PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Nguyễn Văn Xuân ủng hộ Website TCVNdvtung
25-03-2018, 08:05 PM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Xuân (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=7025)
Số tiền là 1.000.000VND (Một triệu đồng)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Nguyễn Văn Xuân (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=7025)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!