PDA

View Full Version : Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 2B Phục SinhVinam
09-04-2018, 08:21 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B PHỤC SINH
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Vân Trang


http://www.youtube.com/watch?v=j0uTv0fKCt0