PDA

View Full Version : CLIP Bài ca Lời Chúa Chúa Nhật 3 B Phục SinhVinam
18-04-2018, 02:20 PM
BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B PHỤC SINH
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Đoan Trang


http://www.youtube.com/watch?v=YD9os60Zvqc