PDA

View Full Version : Xin hỏi về cách viết tênphamsangsuperboy
07-08-2018, 11:05 AM
Xin chào! M tên Sang. Tên thánh của m là phê-rô. Ông thánh phê-rô có nhiều tên gọi như m thích cái tên Peter. Vậy xin hỏi viết là Peter Sang hay là Sang Peter? Xin tư vấn cho m với

KDao
08-08-2018, 12:00 AM
Viết là Peter Sang bạn nhé. Còn nếu viết đầy đủ là: Tên thánh, Họ, (đệm) và Tên