PDA

View Full Version : Ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và một chút nhìn lạihongbinh
06-09-2018, 04:57 PM
Ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và một chút nhìn lại
Bài Viết: Hồng Bính
Thể Hiện: Lê Anh
Mix Nhạc: TĐT
Slideshow: Trần Văn Đôn

https://www.youtube.com/watch?v=CfnEBlrphGI