PDA

View Full Version : CHÚA ĐÃ CỨU CON!jacobetuan
24-10-2007, 04:45 AM
Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Thu hiện đang sống tại Việt Nam. Tôi muốn lớn tiếng làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi linh hồn tôi, chữa lành bệnh nan y cho tôi và thân nhân tôi trong khi tình trạng y tế tại quê hương rất hạn chế.

Tôi xuất thân từ một gia đình đạo Phật. Cuộc sống tôi có nhiều bất an nên tôi đã đi chùa để cầu khẩn Phật tổ ban bình an cho gia đình tôi. Tôi cũng thấy tương lai mình bất định nên đã đi coi bói. Nhưng gia đình tôi vẫn cứ trải qua nhưng biến động đau lòng như việc cha mẹ tôi ly thân làm tôi rất đau buồn. Từ đó tôi cảm thấy tôn giáo cũ của tôi chẳng giúp ích gì cho tôi nên tôi đã ngưng đi chùa.

Tôi có chứng bịnh đau bao tử kinh niên. Cơn đau diễn ra mỗi ngày; mỗi lần ăn cơm thì cơn đau ập đến, đau đến nỗi đi không nỗi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết khóc. Một ngày nọ có một tôi tớ Chúa đến làm chứng về Chúa cho tôi. Người ấy hỏi là tôi có tin Chúa là Đấng chữa lành không. Khi tôi nghe những lời này thì tôi bật khóc lên và nói rằng tôi tin, trong lúc cơn đau bao tử đang hoành hành cơ thể. Tôi bằng lòng cho người ấy cầu nguyện cho tôi. Sau đó tôi tiếp nhận Chúa vào lòng tôi và tin rằng Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho tôi. Qua ngày sau tôi đi chụp điện lại. Khi có kết quả, bác sĩ nói rằng tôi không có bịnh gì cả. Lúc đó tôi rất vui mừng và cảm tạ Chúa vô cùng. Cơn đau bao tử của tôi hết hẳn từ đó. Ngày qua ngày tôi có kinh nghiệm hơn trong đức tin về quyền năng của Ngài.

Nhớ đến gia đình mình vẫn chưa tin Chúa tôi nghĩ mình cần phải chia xẻ về Chúa cho họ biết.

Tôi có người chị bị bệnh gan rất nặng. Trong đức tin tôi cầu nguyện cho chị tôi. Chúa một lần nữa lại đặt bàn tay quyền năng của Ngài trên đời sống chị tôi và bệnh của chị tôi cũng đuợc chữa lành hoàn toàn.

Lòng tôi luôn luôn hướng về Chúa sau những phép lạ Ngài đã làm cho tôi và gia đình tôi. Chúa luôn luôn chăm sóc chúng tôi. Ngài luôn luôn chúc phước cho chúng tôi vượt quá sự cầu xin của tôi. Chúa nói rằng ai ở trong Ngài thì Ngài ở trong người ấy. Ngài luôn luôn ở gần những ai biết cầu khẩn Ngài.

Tôi cầu xin Chúa cho lời chứng của tôi khích lệ được nhiều người!

Nguyễn Thị Lan Thu

Trích từ: hoptinhhoply.com