PDA

View Full Version : Bài hát lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam của Ns Cao Huy Hoàngthienngadt
26-10-2018, 12:22 PM
Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Cùng Đức Kitô
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Cungduckitotunan_Chh.pdf

Đáp ca Tử Đạo
Ngày trở về
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapcatudao-ngaytrove_Chh.pdf

Những giọt máu
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/NhunggiotmauCTTDVN_Chh.pdf

Trên quê hương Việt Nam
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/TrenquehuongVN_Chh.pdf