PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (001-010)dvtung
22-07-2007, 11:46 PM
dvtung xin post tặng Quý ACE các Bài Hát Về Cha Mẹ Và Quê Hương!

001. Mẹ Của Tôi - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/001.MeCuaToi_HuongLan.mp3

002. Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân - Ca sỹ thể hiện: Giao Linhhttps://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/002.LongMe_YVan_GiaoLinh.mp3

003. Mừng Tuổi Mẹ- Tác giả: Trần Long Ẩn - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/003.MungTuoiMe_TranLongAn_HuongLan.mp3

004. Bà Mẹ OLy - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/004.BaMeOLy_KhanhLy.mp3

005. Bà Mẹ OLy - Ca sỹ thể hiện: Quang Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/005.BaMeOLy_QuangLinh.mp3

006. Bà Mẹ Quê - Tác giả: Phạm Duy - Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/006.BaMeQue_PhamDuy_DuyKhanh.mp3

007. Bà Mẹ Quê - Tác giả: Phạm Duy - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/007.BaMeQue_PhamDuy_HuongLan.mp3

008. Bông Bưởi Hoa Cau - Tác giả: Bắc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/008.BongBuoiHoaCau_BacSon_HuongLan.mp3

009. Bông Bưởi Hoa Cau - Tác giả: Bắc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/009.BongBuoiHoaCau_BacSon_PhiNhung.mp3

010. Bông Hồng Cài Áo - Tác giả: Phạm Thế Mỹ& Nhất Hạnh - Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/010.BongHongCaiAo_PhamTheMy-NhatHanh_DuyKhanh.mp3
*****