PDA

View Full Version : Bài học sáng tác Thánh ca - Thánh nhạc (L.M nhạc sư Tiến Dũng)dominico_dung
12-11-2018, 08:09 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/NhacLy/demo_cover.pdf

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/NhacLy/SangTacTCTN_TienDung_Pass.pdf

Cáo lỗi:
Do con chưa liên hệ được với vị có thẩm quyền hiện tại của tài liệu này, nên khi giới thiệu lên diễn đàn, con mong xin được miễn chấp vì sự thể này. Sau đó, nếu có trở ngại do tác quyền, xin làm ơn giúp thông báo và vui lòng liên lạc lại cho con. Con xin đa tạ và chân thành biết ơn!