PDA

View Full Version : Nhạc Giáng Sinh - NS. Vinamdvtung
29-11-2008, 06:39 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/ChuaDenGoiYeuThuong_v.jpg

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/ChuaDenGoiYeuThuong_v.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/ChuaDenGoiYeuThuong_v.enc)

dvtung
29-11-2008, 06:41 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/NgaiDenChoTa_v.jpg

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/NgaiDenChoTa_v.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/NgaiDenChoTa_v.enc)

Vinam
04-02-2009, 10:28 AM
DVTung ơi!
Hôm nay mới tìm ra 2 bài Giáng sinh đã được DVTung đưa lên từ hôm 28-11-2008.
Cám ơn DVTung rất nhiều,xin thứ lỗi vì đã đáp nghĩa chậm trễ.
Thân ái
Vinam