PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Xuân Hân ủng hộ Website TCVNdvtung
06-04-2019, 07:36 PM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Số tiền là 50USD (Năm mươi đôla Mỹ)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

dvtung
20-05-2019, 10:59 AM
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/eJngmFb4e4c55c3HtJlgl1YgGDbNc9vt6DJa8oqLhJI991_ug5IaYC84Qp23hq5fdUv7BGtkYW4rBSVavlvpKnBNFhq9FqArGOPU4p9AIIQFwXcMG0bAvB__QTsLq2RjPAkmXYSmbziun3SYWlH0IOOIrg_qug=s0-d-e1-ft#https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/system-triggered-email/n/layout/images/quote-left.png
Chúc mừng Sinh nhật lần thứ 12 trang Thánh Ca Việt Nam. Xin được đóng góp one chút cùng quý anh chị BQT-TCVN Xin Thiên Chúa luôn ban nhiều hồng ân cho quý anh chị and gia đình! Xin chân thành cảm ơn Quý anh chị! Thân mến, NS Xuân Hân
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/ExGrb7ydgFyAyzH4yWEDFrDNEXDCYYXQhRyiTC5rt60VH6iidhl0evHUxG34oXAHGpL2jT8cxhHF_hEEIMqU6TgOxM90qC5fy32nJEeMBD983RfKoX5DR8TIGTQ67_2jII5a5pXA5pnqfUft1QmWLHZvFrUxClk=s0-d-e1-ft#https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/system-triggered-email/n/layout/images/quote-right.pngBQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Số tiền là 108,06AUD (Một trăm lẻ 8 đôla Úc)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

dvtung
29-01-2020, 10:11 AM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Số tiền là 65.42 USD
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

dvtung
16-02-2021, 12:48 PM
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/eJngmFb4e4c55c3HtJlgl1YgGDbNc9vt6DJa8oqLhJI991_ug5IaYC84Qp23hq5fdUv7BGtkYW4rBSVavlvpKnBNFhq9FqArGOPU4p9AIIQFwXcMG0bAvB__QTsLq2RjPAkmXYSmbziun3SYWlH0IOOIrg_qug=s0-d-e1-ft#https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/system-triggered-email/n/layout/images/quote-left.png
Chúc mừng năm mới BQT- ThanhCaVietNam. Net NS. Xuân Hân
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/ExGrb7ydgFyAyzH4yWEDFrDNEXDCYYXQhRyiTC5rt60VH6iidhl0evHUxG34oXAHGpL2jT8cxhHF_hEEIMqU6TgOxM90qC5fy32nJEeMBD983RfKoX5DR8TIGTQ67_2jII5a5pXA5pnqfUft1QmWLHZvFrUxClk=s0-d-e1-ft#https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/system-triggered-email/n/layout/images/quote-right.pngBQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Số tiền là 74,07 USD
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Xuân Hân (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1142)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.