PDA

View Full Version : Bác Nguyen That-Khe ủng hộ Websitedvtung
22-06-2019, 06:41 PM
Bác Nguyen That-Khe ủng hộ TCVN, ngày 22/06/2019, qua PayPal: 100USD

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Bác Nguyen That-Khe, xin chúc Bác và gia đình luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!

dvtung
28-02-2020, 07:25 PM
Bác Nguyen That-Khe ủng hộ TCVN, ngày 28/02/2020, qua PayPal: 100USD

Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn Bác Nguyen That-Khe, xin chúc Bác và gia đình luôn An Bình trong Chúa.

Thân mến!