PDA

View Full Version : Lòng Thương Xót Chúa (Tuấn Kim)Caohuong
30-06-2019, 03:43 PM
Lòng Thương Xót Chúa
Sáng tác: Tuấn Kim
Thể hiện: Ca sỹ Bạch Yến & Ca đoàn Gia Yên

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LONG THUONG XOT CHUA -Tuan Kim-mp3-Ca sy Bach Yen& Ca Doan Gia Yen.mp3

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/LONG THUONG XOT CHUA -Tuan Kim-pdf -OK.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=O5PfY7qocT0&feature=youtu.be