PDA

View Full Version : Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45Caohuong
24-09-2019, 03:45 AM
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2019_09/thu-moi-uy-ban-thanh-nhac-1.jpg


Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Ủy Ban Thánh Nhạc

THƯ MỜI ĐẠI HỘI THÁNH NHẠC
Lần thứ 45
15.10.2019

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2019_09/thu-moi-uy-ban-thanh-nhac-22310634.jpg
Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com (http://www.hdgmvietnam.com)