PDA

View Full Version : Lời Kinh Đêm (bài hát dâng Mẹ Mân Côi)T Phương Đông
24-10-2019, 11:39 AM
Cuối tháng 10, xin chia sẻ bài hát viết từ 1984 nay vừa hoàn chỉnh lại.
Xin Mẹ Mân Côi thương nhìn đến quê hương và từng người dân Việt!