PDA

View Full Version : Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trờihongbinh
12-08-2020, 08:51 PM
Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trời
Sáng Tác: Hồng Bính
Ý Thơ: Ngô Liên Phương
Thể Hiện: Hoàng Thy

https://www.youtube.com/watch?v=9bvfOqZSQxo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3OOq16_X1Mjawvv0QBLE_lTZW8k1At4uZzgfyPk6S5MRecf1Oq-uYDrv0
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/HanHoanMungMeLenTroi-HongBinh.pdf

Giuse Đức
18-08-2020, 07:43 AM
bài hát rất hay, ca sĩ thể hiện tuyệt vời , cầu xin ơn Chúa và mẹ maria luôn tràn đầy trên Anh,

hongbinh
19-08-2020, 06:32 AM
Cám ơn anh đã đồng cảm, nguyện bình an của Chúa hằng ở cùng anh