PDA

View Full Version : Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)Caohuong
23-10-2020, 07:48 PM
Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)


WHĐ (22.10.2020) (https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-thao-thanh-nhac-lan-thu-46-viec-chuan-nhan-cac-bai-hat-thanh-ca-imprimatur--40815) – Trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 20-10-2020, Linh mục Rôcô Nguyễn Duy – Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN – trình bày phần 1: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.https://www.youtube.com/watch?v=kZj6S_RuybY&feature=emb_logo

Nhạc sĩ Phanxicô trình bày phần 2: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.https://www.youtube.com/watch?v=NAHbwP306Zs&feature=emb_logo


Bài đúc kết của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN - trong Hội thảo.https://www.youtube.com/watch?v=HZdnzky1jY4&feature=emb_logoTruyền thông HĐGMVN