PDA

View Full Version : Nhạc sỹ Hoàng Đan ủng hộ Website TCVNdvtung
07-01-2021, 09:31 PM
BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Hoàng Đan (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1243)
Số tiền là 1.000.000đ (Một triệu đồng)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Hoàng Đan (https://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=1243)
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.