PDA

View Full Version : Dâng lên bánh rượu - Vũ Đình Âncat
09-04-2021, 05:17 PM
DÂNG LÊN BÁNH RƯỢU
Vũ Đình Ân


ĐK. Mừng Chúa đã phục sinh, ta được ơn tái sinh. Dâng lên bánh rượu nho, mong Chúa thương vui nhận cho. Mừng Chúa đã phục sinh, ta được ơn tái sinh. Dâng lên xác hồn con, lòng thành tin mến yêu vuông tròn.

1. Đây nho chín đồng xa, đây lúa thơm quê nhà. Bao công lao vun xới, nguyện dâng Cha sớm tối. Dâng câu hát lời kinh, dâng biết bao tâm tình. Xin Cha ban ân phúc, thành của ăn nuôi hồn.

2. Xin dâng lễ tạ ơn, bao ước mơ trong đời. Mong Cha thương nhận lấy, nhịp con tim bừng cháy. Con mong ước ngày đêm, vui sống trong thánh điện, Cha ơi Cha có thấu, lời đoàn con khấn cầu.