PDA

View Full Version : Xin dâng lời cảm tạnenhongnho
13-12-2008, 08:48 PM
:111:Xin ACE cùng hiệp lời cảm tạ, vì một trường hợp mổ tim khẩn cấp đã nhận được sự giúp đỡ rất quảng đại và nhiệt tình của mọi người, từ 9g30 sáng nay đến bây giờ đã gần đủ số tiền cần thiết rồi. Xin cảm tạ Chúa và Mẹ đã hằng luôn quan tâm yêu thương từng người. Xin tri ân Quỹ mổ tim của TTDCCT và các ân nhân xa gần.
Xin Chúa trả công bội hậu cho hết thảy mọi người.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng.
Amen:111::111::111::111:

Sue_chan
13-12-2008, 09:36 PM
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

phaolobao
13-12-2008, 09:52 PM
xin chúa chúc lành cho tất cả mọi người:77::77::77::77::77::77::77::77::77: