PDA

View Full Version : Kỹ năng Thuyết TrìnhDamsan
16-12-2008, 08:22 PM
Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin (http://www.saga.vn/Search.aspx?k=truy%e1%bb%81n%20th%c3%b4ng) nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN.
Xây dựng một bài thuyết trình gồm 3 bước: Phân tích, Cấu trúc, Thực hiện.

Thứ nhất, bạn cần xác định mục tiêu của việc thuyết trình, ví dụ cái bạn muốn người nghe hiểu là gì, quan hệ bạn muốn tạo dựng là gì, với ai và cái bạn muốn người nghe thực hiện.
http://www.saga.vn/Saga_Gallery/Truyenthong/presento.bmp

Thứ hai, bạn cần phân tích người nghe bằng cách hãy suy nghĩ về chủ đề thuyết trình dưới góc độ của người nghe, tập trung vào kiến thức của họ về vấn đề bạn thuyết trình đến đâu, ngôn ngữ sử dụng như thế nào, mối quan tâm của họ là gì, những định kiến, tâm trạng, quan hệ của người nghe…
Thứ ba, là lúc bạn thực hiện phân tích các ý tưởng và xây dựng mạch ý tưởng.

Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phần: Mở đầu, nội dung và kết thúc. Tại sao vậy? Cấu trúc này mang lại cho người nghe cảm giác có sự phân tích, luận cứ, có cảm giác của sự chuyển động tiến lên phía trước và lý do thứ ba là dễ nhớ.
Một bài thuyết trình tốt nếu đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây:

Không làm mất thời gian của người nghe
Hiểu người nghe là ai và tại sao họ tới đây
Cấu trúc tốt bài thuyết trình
Thực hiện bài thuyết trình lôi cuốn và hấp dẫn
Nhấn mạnh những điểm quan trọng trong thông điệp của bạn
Tạo lập được mối quan hệ thân thiện với người nghe

Damsan
16-12-2008, 08:24 PM
Sơ lược cấu trúc và nội dung một bài thuyết trình
Mở đầu bài thuyết trình, bạn hãy thu hút sự chú ý của người nghe ngay lập tức, đưa ngay các thông điệp giới thiệu tổng quan, giới thiệu kinh nghiệm bản thân, giới thiệu vấn đề một cách sáng tạo như kể chuyện, đặt câu hỏi, nêu giả thiết, hoặc nêu các thông tin mới...
Nội dung chính của bài trình bày nên theo Tam đoạn luận (chia thành 3 phần lớn) và sử dụng sáng tạo các phương pháp để trình bày ý tưởng trong phần này. Ví dụ trình bày ý tưởng theo logic, theo thứ tự thời gian, trình bày từ tổng thể tới cụ thể, từ điều đã biết đến cái chưa biết, từ những điều đã được chấp nhận tới những mâu thuẫn, trình bày theo quan hệ nhân-quả, từ vấn đề tới giải pháp...

http://www.saga.vn/Upload/Phuong/060118_121045.jpg

Kết luận của bài trình bày phải nêu được điểm nhấn của bài trình bày. Trong phần này cần sử dụng các nút tác động lên người nghe bằng các câu hỏi và hành động, như "bài trình bày có gì nên thay đổi, có gì mới hơn?"...

khuongcodoc
16-06-2010, 03:59 PM
:105: Nội dung ko có gì, gọi là có bài!