PDA

View Full Version : Hai Vì Sao Sángprnguyenhoang
27-12-2008, 03:57 PM
http://gioithieu.online.fr/chia_se_gop_y/At-Sisomphou/Peter/Thanh_Phero-Phaolo/Pierre_Paul.jpg

Giáo Hội mừng kính hân hoan

Hai vị Thánh Cả vang danh hoàn cầu

Phê-rô là Đá kiên cường

Dắt đoàn chiên nhỏ theo đường Chúa đi

Phao-lô Chúa gọi ra đi

Đến cùng dân ngoại giảng rao Tin Mừng

Phê-rô Thủ lãnh gian trần

Giáo Hoàng tiên khởi giáo triều Rô-ma

Phao-lô chiến đấu xông pha

Đem về Nước Chúa biết bao linh hồn

Cả hai chẳng ngại gông xiềng

Liều mình vì Chúa xứng danh anh hùng

Hôm nay Giáo Hội suy tôn

Tán dương chúc tụng công ơn các Ngài

Ngày nay trên cõi cao vời

Chúa Cha trao tặng triều thiên Nước Trời

Phê-rô chìa khóa trao tay

Phao-lô phúc trọng Chúa ban cho Ngài.GM. Lệ Tâm

(Ghi niệm 29/6/2007)