PDA

View Full Version : cảm tạ và tri ânn_v_tuan
09-01-2009, 10:37 AM
Xin cảm tạ và tri ân hồng ân thiên chúa ba ngôi
Đã cho con đươc sinh ra trên đời này
nhưng xin thiên chúa là đấng chí thánh hãy dìn dữ và bảo vệ đừng để con phải vâp ngã