PDA

View Full Version : chuc mung nam moiVinh_Han_2009
22-01-2009, 09:48 AM
Hội thiện nguyện viên Xâm Bồ - Hải Phòng xin giủi lời chúc năm mới tới toàn thể dân Chúa trong nước cũng như ngoài nước xin chúa tuôn chào hông an toeis tất cả mọi ngườ:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa::10::10::10::10::10:

Vinh_Han_2009
25-01-2009, 10:35 AM
chúc mừng năm mới:pipe1:
http://www.uploadanh.com/upload/0/0/0.10757300 1232854269.jpg

onggiachonggay_99
31-01-2009, 05:37 AM
hoan hô xuân về, chúc mừng xuân mới, tết đến thú ghê, chào xuân mới về


trâu ơi ta bảo trâu này
trâu ra ngòai ruộng trâu cày với ta
cấy cầy vốn nghiêp nông gia
ta day trâu đấy ai nào uổng công
........................................
thì còn ngon cỏ ngoai đồng trâu ăn