PDA

View Full Version : THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MẸ MARIAhungdung
24-01-2009, 09:10 PM
THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ-MẸ MARIA


http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186590028_dhd002.JPG


MỤC LỤC
THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MẸ MARIA
(th.GrigniondeMonfort)


(Dựa theo bản dịch của linh mục Nguyễn Tri Ân, OP)


http://www.xuanha.net/me-suyniem.gif

1.Mẹ Maria là kho tàng giấu ẩn
2.Mẹ Maria là một thế giới huyền diệu.
3.Thành thực sùng kính Mẹ Maria là điều rất cần thiết
4.Muốn được cứu rỗi, phải thành thực sùng kính Mẹ Maria.
5.Thành thực Sùng kính Mẹ là Dấu người được cứu rỗi
6. Nhiệm vụ Đức Mẹ trong thời cuối
7. Mối thù vạn đại giữa Mẹ Maria khiêm tốn và Satan kiêu ngạo
8.Con cái Mẹ chinh phục thế gian, nhưng khinh chê thế gian và bị thế gian khinh thường
9. Nền tảng và cốt yếu lòng Sùng kính Mẹ
10. Phân biệt tôi tớ và nô lệ
11.Thế giới rất cần Mẹ Maria làm trung gian giữa Chúa Giêsu và ta
12. Ta bất xứng, muốn đến cùng Chúa, phải nhờ trung gian


http://www.chuacuuthe.org/images/maria-pic/Angel%20Praying.JPGMẹ Maria là kho tàng giấu ẩn


1) Mẹ khiêm nhượng, muốn tự che khuất con mắt người đời , chỉ để một mình Thiên Chúa biết (1- 5)


Chúa Giêsu nhờ Mẹ xuống thế làm người

1. Khi xưa Chúa Giêsu đã nhờ Mẹ Maria đồng trinh để sinh xuống
thế gian, thì ngày nay, Người cũng nhờ Nữ vương Mẹ Maria để thống trị thế giới.


Mẹ khiêm tốn muốn ẩn mình trong Chúa

2. Khi xưa, Mẹ đã sống trong im lặng, trong âm thầm.
Bởi đó, Chính Chúa Thánh Thần và Giáo Hội tặng cho Người tước hiệu (Almar Mater: Mẹ ẩn dật. Lúc còn sống, vì lòng khiêm nhường sâu thẳm, Mẹ không muốn cho ai biết đến mình. Chỉ dành cho một Thiên Chúa biết thôi.


Mẹ không muốn ai biết đến

3. Người thiết tha xin Chúa che giấu mình đi trong khó nghèo,
hèn hạ! Chúa đã nhận lời, che khuất con mắt tò mò của người đời,
không cho ai biết Mẹ đã chịu thai, sinh ra và hoạt động trong thế gian làm sao,
cả những mầu nhiệm cao cả như sự Người sống lại và lên trời cũng bị giấu kín,
cha mẹ Người cũng không hiểu thấu Người ;
các thần trời cũng không biết Người là ai, nên cứ hỏi nhau : Trinh nữ này là ai ? (Diệu ca 3,6; 8,5) Bởi vì Đấng Cao cả đã không cho các Ngài biết, hoặc có tỏ ra thì chỉ là chút ít.


Chúa Con nhận lời để Mẹ ẩn khuất

4. Đức Chúa Cha đã thỏa thuận cho Mẹ Maria không làm một phép lạ
nào lúc bình sinh, hay ít ra không làm những phép lạ lớn lao,
dầu Người đã nhận được quyền làm phép lạ cả thể như Đức Chúa Con
đã thông trót sự khôn ngoan thượng trí của mình cho Mẹ Maria ,
nhưng cũng thuận để cho Người im lặng hoặc nói rất ít.
Mặc dầu Mẹ là Bạn trung thành Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa
cũng bằng lòng để cho các thánh Tông đồ và các thánh sử như quên
Mẹ đi, chỉ nói những điều cần để hướng dẫn người đời nhận biết
Chúa Giêsu mà thôi.


Mẹ Maria là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa

5. Mẹ Maria là một kỳ công kiệt tác của Đấng Chí Tôn nên Người
chỉ muốn một Mình am hiểu và biệt hưởng Mẹ (thánh Bernadino).
Mẹ Maria là Mẹ thật Đức Chúa Con, nhưng Chúa cũng vui lòng để
cho Mẹ mình tự hạ, ra như không, để dễ giữ lòng khiêm nhường.
Và mặc dầu trong lòng vẫn thành thực yêu mến Mẹ, tuy nhiên, bề ngoài
đã có lần Chúa xử với Người như khách xa lạ, khi kêu Người như kêu
ai khác : "Thưa bà" (Ga 2,4;11,26).
Đức Mẹ là Giếng đã được niêm phong cẩn thận (Diễm ca 4,12), là Bạn trung thành,
thanh sạch Chúa Thánh Thần, nên chỉ có một mình Chúa có quyền biệt hưởng.
Đức Mẹ là cung thánh, là biệt thự xứng đáng Chúa Ba Ngôi ngự trị ; ngai Chúa ngự giữa các Kerubim và Seraphim trên thiên đàng cũng không sánh bằng…không một loài thụ tạo nào được ra vào biệt thự đó khi chưa có phép Thiên Chúa.

hungdung
26-01-2009, 06:58 PM
Mẹ Maria là một thế giới huyền diệuhttp://memaria.org/images/TraiTimMeFatima.jpg


Mẹ là thế giới huyền bí

6. Tôi đồng ý với các thánh mà nói rằng : Mẹ Maria là vườn Địa
đường (thánh Leo Cả) của Adong đệ nhị, ở nơi đây, Người mặc lấy xác thịt và nhân tính do phép Chúa Thánh Thần, để bắt đầu thực hiện những
kỳ công kiệt tác trí khôn loài thụ tạo thấp hèn suy chẳng thấu, lượng
chẳng ra, Mẹ Maria là cả một thế giới diệu huyền, bao la của Thiên Chúa
(thánh Bernado) trong đó có cả một kho châu báu, vô tận. Có tất Cả vẻ đẹp lộng lẫy vui say do uy quyền Thiên Chúa phát xuất (Ricarno de St. Laurent) Nơi đây Chúa Cha đã phó thác và che giấu Con Một với tất cả uy quyền cũng như đã che giấu trong tâm trí mình vậy.

Ôi ! biết bao nhiêu sự lạ lùng, bao la, vĩ đại, huyền bí Chúa toàn
năng đã thực hiện trong Mẹ Maria, khiến cho Người, mặc dầu rất khiêm
nhường, cũng phải công nhận rằng : "Chúa toàn năng đã thực hiện công trình vĩ đại cho tôi (Lc 1,46). Bao nhiêu huyền diệu này thế gian không hề biết tới, bởi thế gian không thể và cũng không đáng biết.


Không ai biết rõ về Mẹ

7. Các thánh đã hết sức cao rao những huyền diệu chất Chúa trong Mẹ là
thành thánh Giêrusalem này, và các Ngài cảm thấy không lúc nào mình
trở nên văn chương, lợi khẩu, vui say cho bằng khi đề cập đến các
vấn đề có liên can mật thiết với Mẹ. Tuy nhiên, các ngài phải tự thú
rằng : công phúc của Mẹ rất lớn lao cao cả, thấu đến ngai vàng bệ
ngọc Chúa Ba Ngôi, không ai có thể biết hết được. Đức mến của Mẹ
thật sâu rộng mông mênh như biển cả, không thước đâu mà đo, lưới
đâu mà dò. Ai hiểu được quyền cao chức trọng của Mẹ đến đâu là
cùng, nhiều khi coi như to hơn quyền Thiên Chúa. Sau cùng, khi suy
đến đức khiêm nhường cũng như các nhân đức khác đã được thi
hành nơi Mẹ, người ta thấy nó sâu rộng, bao la, bát ngát vô biên,
khôn tả. Ôi mầu nhiệm cao cả, bao la, sâu rộng là dường nào, ai suy
cho thấu được ?


Mọi vật ca tụng Mẹ

8. Đêm ngày từ đông chí tây, từ nam chí bắc, từ vòm trời cao
ngất đến đáy vực sâu thẳm, mọi tạo vật đều thi đua cao rao Mẹ Maria, Mẹ
đồng trinh vinh hiển, nhiệm mầu. Chín phẩm thiên thần, toàn thể
nhân loại, nam phụ lão ấu, kẻ sang người hèn, toàn thể Giáo Hội
kẻ ngay lành, người tội lỗi, cũng như các quỉ hỏa ngục dù muốn dù
chăng cũng phải cứ sự thật xưng hô Mẹ Maria có phước lộc. Theo lời
thánh Bonaventura nói: các thần trời không bao giờ ngớt ca tụng Mẹ :
Thánh Thánh Thánh Mẹ Maria Đức Mẹ Chúa Trời và đồng trinh (th. Bonaventura).
Đồng thời dâng lên Người lời chào mừng : Ave Maria "Kính mừng Maria".
Hơn nữa các Ngài thi đua đến quì trước ngai Mẹ, xin Mẹ sai khiến mình tùy ý,
và khi được Người chấp thuận thì các ngài tỏ vẻ hiên ngang hãnh diện.
Theo ý thánh Augutino: Ngay đến đức Micae, Tổng lãnh thiên thần cũng thành tâm tôn sùng Mẹ, và dùng uy tín mình khuyến khích các thần khác suy tôn Mẹ.
Hơn nữa, Ngài tỏ ra bao giờ cũng sẵn sàng nhận chức thiên sứ của Mẹ để
yên ủi, vỗ về và giúp đỡ con cái Mẹ ở khắp nơi.


Giáo hội tôn vinh Mẹ

9. Sự vinh hiển của Mẹ đã tràn ngập cả mặt đất, nhất là nơi giáo
dân chân thành. Nhiều dân tộc, nhiều thành phố, nhiều địa phận, nhiều
xứ đã thành tâm cộng nhận Mẹ như thánh bổn mạng bang trợ cho
mình. Nhiều thánh đường nguy nga rực rỡ đã được nhân danh Mẹ
kính dâng cho Thiên Chúa. Hình như không có thánh đường nào mà
trong đó không có bàn thờ biệt kính Mẹ. Không có phương nào, miền
nào mà trong đó không thấy có một vài ảnh thánh của Mẹ chuyên môn
làm phép lạ, Chúa lành các bệnh tật, ban phát mọi ơn lành hồn xác.
Bao nhiêu đoàn thể đã được thành lập ra để biệt kính Mẹ ! Bao
nhiêu Dòng nam nữ thi đua nấp bóng danh nghĩa Mẹ, nhận Mẹ làm
Đấng bảo trợ. Bao nhiêu hội viên nam nữ thuộc các hội đoàn đây đó.
Bao nhiêu Thày Dòng, Chị Phước đêm ngày thi đua dâng lên Mẹ những
lời ngợi khen, cám tạ, và cầu xin. Những đứa trẻ còn măng sữa đã
cố gắng bắt chước mẹ chúng để người khen Người bằng mấy câu
Kính mừng Mẹ Maria , Không có tội nhân nào, dù cứng lòng đến đâu
mà không giữ lại được một tia hy vọng tin cậy ở nơi Mẹ. Không có
quỉ ma nào không kính sợ Mẹ mỗi khi nghe đọc thánh danh Mẹ Maria.


Nói về Mẹ không bao giờ cùng

10. Đồng ý với các thánh, chúng ta phải thú nhận rằng : "Nói về Mẹ Maria, không bao giờ hết". Thật thế, người đời chưa bao giờ có thể ca ngợi, cao rao, tôn kính yêu mến, làm tôi Mẹ cách đầy đủ. Vì Mẹ đáng ca ngợi, cao rao, tôn kính, yêu mến và làm tôi hơn thế nữa.


Vinh quang Mẹ ở bên trong

11. Chúa Thánh Thần phán : "Sự vinh hiển của Người vẫn được giấu kín trong nội tâm" (Tv 44). Câu đó có nghĩa là mặc dầu trời đất thi đua ca tụng sự vinh hiển bên ngoài của Mẹ, nhưng nếu đem so với vinh hiển bên trong, người ta sẽ thấy vinh hiển bên ngoài chưa thấm vào đâu. Không một loài thụ tạo nào có thể biết hết vinh hiển bên trong của Mẹ, vì nó không thấu hiểu được những bí nhiệm cao cả của Vua Trời.


Mẹ là phép lạ cao cả nhất

12. Bởi vậy chúng ta phải thành thực thú nhận như thánh Phaolô
rằng : "Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng
hiểu được vinh quang, uy quyền, huyền diệu của Mẹ Maria" (1 Cr 2,9).
Người thật là phép lạ cao cả nhất trong bậc tự nhiên, bậc siêu nhiên và phúc thanh nhàn trên thiên đường (th Damasceno).
Một đấng thánh nói : "Muốn hiểu biết Mẹ Maria, cần phải hiểu biết Giêsu, Con của Người,
vì chỉ một mình Mẹ mới xứng đáng Chúa chịu Đức Chúa Con.

Nhân loại chưa hiểu Mẹ đủ

13. Đây là những điều trí tôi suy tưởng, tay tôi viết ra, và
lòng tôi cảm thấy một niềm vui vô tận. Ấy cũng là tang chứng tỏ ra :
cho đến ngày nay, nhân loại chưa khám phá, chưa am hiểu Mẹ cho đầy
đủ; do đó nhân loại cũng chưa nhận biết, tin thờ Chúa Giêsu cách
xứng đáng. Sở dĩ thế giới nhìn nhận và thần phục vương quyền Giêsu
là vì trước hết đã nhìn nhận và phục tùng Trinh Nữ Mẹ Maria, Đấng
đã sinh ra Chúa Giêsu trong thế giới, thì cũng sẽ làm vinh danh
Chúa trước mặt muôn dân.