PDA

View Full Version : Email gửi http://thanhcavietnam.net của Đức Cha Nguyễn Chí Linh - Giám mục Giáo phận Thanh Hoádvtung
05-11-2007, 09:16 PM
https://thanhcavietnam.us/HinhAnh-Logo/TDYT/ThuHoTroLuLut1.jpg
https://thanhcavietnam.us/HinhAnh-Logo/TDYT/ThuHoTroLuLut2.jpg