PDA

View Full Version : Thăm Công trường Thánh Phêrôhungdung
26-02-2009, 08:20 PM
Thăm Công trường Thánh Phêrô

http://www.vaticanstate.va/EN/Monuments/webcam/index?cam=webcam5&testo=Basilica%20di%20S.Pietro


Hình ảnh Công trường Thánh Phêrô được thu trực tuyến qua Webcam tai www.vaticanstate.va (http://www.vaticanstate.va)
http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5Cbracciocarlo.jpg

Đại giáo đường Trample S.Pietro


http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5CsepolcroGP2.jpg

Mộ của Pope John Paul II

http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5Cradiovaticana.jpg

Mái vòm Peter Thiêng liêng


http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5Cgovernatorato.jpg

Governorate


http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5Cbracciocarlo.jpg

Đại giáo đường Peter Thiêng liêng


http://www.vaticanstate.va/templates/..%5Cimages%5Cwebcam%5Ccastello.jpg

Castel Gandolfo

BMK
16-03-2009, 01:29 PM
Webcam tòa thánh Vatican

http://www.vaticanstate.va/IT/Monumenti/webcam/

Rocky
28-03-2009, 08:21 AM
ĐẸP TUYỆT VỜI.. .TUYỆT VỜI.....

LUNG LINH VÀ LINH THIÊNG.......

TẠ ƠN CHÚA......