PDA

View Full Version : Video Cuộc Đời Đức Thánh Cha Gioan Đệ Nhịhungdung
27-02-2009, 11:07 PM
Video Cuộc Đời Đức Thánh Cha Gioan Đệ Nhị

http://jp2friends.org/images/JP2%20Scan%201.pngĐGH Gioan Phaolô II và Hàng Giáo Phẩm VN
http://www.youtube.com/watch?v=RT_pZz8NA8E


ĐGH Gioan Phaolô II và VN Phong Thánh

http://www.youtube.com/watch?v=ZU8RECmA6tk


Tiểu sử ĐGH Gioan Phaolô II

http://www.youtube.com/watch?v=IJmJnO3mLsk&feature=related


ĐGH Gioan Phaolô II Con là đá

http://www.youtube.com/watch?v=bcFcsH43Aos&feature=related


ĐGH Gioan Phaolô II viếng thăm Thánh địa

http://www.youtube.com/watch?v=--CzuRPWFp0&feature=related


ĐGH Gioan Phaolô II cửa sổ trên trời

http://www.youtube.com/watch?v=bcFcsH43Aos&feature=related


ĐGH Gioan Phaolô II ban phép lành

http://www.youtube.com/watch?v=KDNhMR4QoS4&feature=related


ĐGH Gioan Phaolô II Lễ an táng

http://www.youtube.com/watch?v=16YvRWxHp1k&feature=related