PDA

View Full Version : Sử dụng tag (từ khóa tìm kiếm) trong bài viếtBMK
14-03-2009, 10:37 PM
Tag giúp chúng ta đặt các từ khóa liên quan cho bài viết, từ đó sẽ giúp tìm kiếm bài viết dễ dàng hơn.

1. Tạo thế nào ?

Khi tạo chủ đề mới (thread), nhìn phía dưới ngay sau khung post nội dung sẽ thấy 1 trường để gõ các tag vào


http://i301.photobucket.com/albums/nn67/bkt_album/tag1.png

Lưu ý:
Mỗi bài viết chỉ nên đặt tối đa 3 tag

các tag cách nhau bằng dấu ; (chấm phẩy)

Tag phải có liên quan, phản ảnh nội dung bài viết, điều này giúp ta tìm kiếm chính xác hơn.


2. Sử dụng ra sao ?Khi đọc bài, bài nào có tag, thì tag sẽ được hiện ngay phía dưới bài viết đó, bấm vào tag thì sẽ liệt kê tất cả bài viết có liên quan với tag đó.


http://i301.photobucket.com/albums/nn67/bkt_album/tag2.jpg


Tìm kiếm theo tag: Từ menu trên thanh điều hướng, chọn "Tìm kiếm" -> tag search


http://i301.photobucket.com/albums/nn67/bkt_album/tag3.jpg


Khi đó các tag có sẵn sẽ được liệt kê, bấm vào tag thì sẽ liệt kê tất cả bài viết thuộc tag đó. Nếu muốn tìm thì gõ tag vào khung tìm kiếm.http://i301.photobucket.com/albums/nn67/bkt_album/tag4.jpg